Understöd för idrotts-, kultur- och ungdomsverksamhet

23.02.2021

Ansökningstiden för stipendier och bidrag pågår till fredagen den 31.3.2021.

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post, poststämpel 31.3.2021 godkänns.
Postningsadress: Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad.

Understöd för idrottsverksamhet

Understöd för kulturverksamhet

Understöd för ungdomsverksamhetInformation:

Idrottsbidrag Anders Wahlberg tfn 040 524 4418 anders.wahlberg@krs.fi 
Kulturbidrag Riitta Raikio-Söderlund tfn 040-508 5230 riitta.raikio-soderlund@krs.fi 
Ungdomsbidrag Harriet Lindelöf-Sahl tfn 040-508 5240 harriet.lindelof-sahl@krs.fi 

Serviceområdet för välfärd i Kristinestad

Gå till "Aktuellt"