Till följd av semesterarrangemangen är följande av stadens kanslier stängda

23.06.2022
  • Rådhuset, tekniska centralen, medborgarinstitutets kansli och servicepunkten (f.d. samservice) 4.7-31.7.
  • Skolbyrån 27.6-5.8, i brådskande ärenden kan man sända e-post till utbildning@krs.fi.
  • Telefonväxeln 06-2216 200 tar emot samtal under kanslitid. Övriga direkta nummer till kanslierna finns på sidan Kontaktuppgifter.
  • I ärenden gällande betalningsrörelse/ekonomi vänligen kontakta telefonväxeln.
  • Beträffande byggnadsinspektionen hänvisas info på sidan Byggnadstillsyn
  • Vattenförsörjning: Felanmälningar, dejournummer 040-674 3550.
  • Stadens anslagstavla är synlig vid rådhuset på gatunivå. Protokollen från stadens organ är tillgängliga via sidan Protokoll och föredragningslistor.
Gå till "Aktuellt"