Till följd av semesterarrangemangen är följande av stadens kanslier stängda:

26.06.2019

Rådhuset och samhällsbyggnadskansliet 8.7-4.8, servicepunkten 1-26.7 och skol- samt välfärdskansliet på Högåsen 26.6-31.7.2019.

I ärenden gällande betalningsrörelse/ekonomi vänligen kontakta 06-2216 213 eller 06-2216 247.

Beträffande byggnadsinspektionen hänvisas till info på stadens webbplats.

Stadens anslagstavla finns under tiden 8.7-4.8 i tidningsläsesalen (ingång från Strandgatan) på Stadsbiblioteket, Salutorget 1 och är tillgänglig må-fre kl. 10-17. Protokollen från stadens organ är tillgängliga på webben.

Telefonväxeln 06-2216 200 / 06-2218 411 tar emot samtal under kanslitid. Övriga direkta nummer till kanslierna finns i telefonkatalogen, samt på stadens webbplats.

Vattenförsörjning: Felanmälningar, dejournummer 040-674 3550.

Kristinestad 25.6.2019
Stadsstyrelsen

 

Gå till "Aktuellt"