THL rekommenderar att offentliga tillställningar och sammankomster för över 50 personer inte...

03.12.2020

THL rekommenderar att offentliga tillställningar och sammankomster för över 50 personer inte ordnas ens i epidemins basnivå

THL rekommenderar att offentliga tillställningar och sammankomster för över 50 personer inte ordnas någonstans i landet, oberoende av coronaepidemins regionala situation. Rekommendationen ingår i den bedömning som THL har utarbetat för regionförvaltningsverken om behovet av begränsning av sammankomster.

I många regioner är begränsningarna för offentliga tillställningar redan strängare. Nu rekommenderas att offentliga tillställningar och sammankomster både utomhus och inomhus begränsas till högst 50 personer även i regioner där epidemin är på basnivå. Regionförvaltningsverken fattar beslut om begränsningar av sammankomster i regionerna.

”Epidemisituationen har försämrats överallt i Finland. Antalet personer som får sjukhusvård har ökat på ett oroväckande sätt i hela landet och enligt vår bedömning behövs nu fler åtgärder för att minska kontakterna mellan människor”, konstaterar direktör Mika Salminen vid THL.

THL:s rekommendation för offentliga tillställningar i epidemins olika skeden

Epidemins basnivå:
Högst 50 personer får samlas, och man ska följa THL:s och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkerhetsavstånd och förebyggande åtgärder.

Epidemins accelerationsfas:
Högst 20 personer får samlas, och man ska följa THL:s och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkerhetsavstånd och förebyggande åtgärder.

Epidemins samhällsspridningsskede:
Högst 10 personer får samlas, och man ska följa THL:s och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkerhetsavstånd och förebyggande åtgärder.

Man hoppas också att arrangörer av privata tillställningar följer ovan nämnda begränsningar och försiktighetsåtgärder.

Mer information:

En bedömning utifrån den epidemiologiska situationen av behovet av begränsningar av sammankomster för regionförvaltningsverken (på finska, 30.11.2020, pdf)

UKM:s och THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler (21.9.2020)

 

Gå till "Aktuellt"