THL: Det rekommenderas att hobbyverksamhet i grupper begränsas i coronaepidemins upptrappnings- och

27.10.2020

THL 27.10.2020

Det rekommenderas att hobbyverksamhet i grupper begränsas i coronaepidemins upptrappnings- och spridningsfaser

Undervisnings- och kulturministeriet och THL har utarbetat en rekommendation om motions- och kulturverksamhet inomhus under coronaepidemin.

Rekommendationen preciserar regeringens principbeslut från i fredags (23.10.2020). Den innehåller riksomfattande och regionala rekommendationer som stöder de regionala åtgärderna för att förhindra spridningen av epidemin.

I UKM:s och THL:s rekommendation finns anvisningar för inomhuslokalernas motions- och kulturverksamhet i epidemins olika skeden: utgångsnivån, upptrappningsfasen och spridningsfasen.

Till exempel kan kommunerna då epidemin trappas upp rekommendera att antalet användare av lokalerna kan begränsas till hälften av det normala tillåtna antalet. Dessutom kan kommuner och samkommuner rekommendera att hobbyverksamhet i grupp för 18-åringar och äldre som ordnas inomhus avbryts eller ordnas på distans när det är fråga om situationer och verksamhet med hög risk.

I det skede då epidemin sprider sig rekommenderas att särskilt hobbyverksamhet i grupp för vuxna i mån av möjlighet genomförs på distans och vid behov tillfälligt avbryts helt. Vid behov kan kommunerna också stänga de offentliga lokalerna helt och hållet, med beaktande av utrymmenas karaktär.

När det gäller barns och ungas hobbyer är det dock skäl att tillämpa särskild prövning.

De som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunerna och sjukvårdsdistrikten ska bedöma vilka risker som är förknippade med hobbyverksamheten i grupp i det egna området. Utifrån detta bör de tillsammans med idrotts- och kulturaktörerna planera de nödvändiga bekämpningsåtgärderna.

Vad ökar smittorisken?

Faktorer som påverkar smittorisken som hobbyverksamheten medför är bland annat antalet deltagare, storleken på utrymmet där hobbyn utövas och utrymmets luftkonditionering samt verksamhetens kvalitet.

Grundprincipen är att smittorisken ökar om tillräckliga säkerhetsavstånd inte kan hållas, mask inte kan användas och hobbyn är förknippad med andfåddhet eller kraftig röstanvändning.

Sjukdomsrisken har ökat särskilt i lag- och kontaktgrenarna inomhus. Även till exempel körsång är enligt undersökningarna kopplad till en ökad smittorisk.

Mer information:

UKM:s och THL:s rekommendation för hobbyverksamhet inomhus 23.10.2020

THL: Coronaepidemin: regionernas situation, rekommendationer och begränsningar

Statsrådets principbeslut

 

Gå till "Aktuellt"