THL: Det muterade coronaviruset smittar lättare – håll ett säkerhetsavstånd på mer än två meter

22.01.2021

Nya muterade coronavirusvarianter smittar och sprids snabbare än den tidigare coronavirusvarianten. Därför rekommenderar THL nu ett säkerhetsavstånd på mer än två meter till andra människor. Utöver detta bör närkontakter minskas ytterligare. 

"Eftersom det muterade coronaviruset sprids lättare måste vi vara allt mer försiktiga och hålla ett säkerhetsavstånd på mer än två meter till andra. Närkontakter bör begränsas endast till de mest nödvändiga. Det är också viktigt att söka sig till coronatest för minsta symtom som eventuellt tyder på smitta", säger Mika Salminen, direktör vid THL.

Symtom på coronaviruset kan vara huvudvärk, störningar i lukt- eller smaksinnet, snuva eller täppt näsa, hosta, andnöd, kraftlöshet eller trötthet, muskelvärk, halsont eller strävhet i halsen, feber, illamående, kräkningar eller diarré. Coronatest bör göras om vilket som helst av dessa symtom uppkommer. 

Ansiktsmask bör användas i offentliga lokaler, även om det går att hålla ett säkerhetsavstånd på mer än två meter

Förutom att hålla ett säkerhetsavstånd på mer än två meter och att söka sig till coronatest med låg tröskel, är det fortfarande viktigt att komma ihåg även andra sätt att skydda sig mot coronavirussmitta: att se till hand- och hosthygienen, nedladdning av Coronablinkern samt användningen av ansiktsmask.  

För närvarande rekommenderar THL att personer som fyllt 12 år använder ansiktsmask i hela landet. Användningen av ansiktsmask rekommenderas i kollektivtrafiken och i andra offentliga transportmedel, i offentliga lokaler och vid publika evenemang inklusive skolor och läroverk från och med årskurs 6 i grundskolan samt i arbetsgemenskaper inomhus, om flera personer arbetar eller vistas i samma lokaler. Ansiktsmask ska alltid användas i dessa lokaler, även när ett säkerhetsavstånd på mer än två meter kan hållas.

Ett coronatest bör göras även vid lindriga coronavirussymtom. Även symtomfria personer bör söka sig till tester om det finns misstanke om att man exponerats för viruset till exempel via en person som varit på en utomlandsresa.

Ytterligare information:

Smitta och skydd – coronaviruset

THL uppdaterade maskrekommendationen – i fortsättningen rekommenderas mask för barn över 12 år

THL:s rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker  

Gå till "Aktuellt"