THL: Barn med symtom ska coronatestas vid ny luftvägsinfektion eller om det finns anledning att miss

25.08.2020

Barn med symtom ska coronatestas vid ny luftvägsinfektion eller om det finns anledning att misstänka att barnet utsatts för coronasmitta

THL.fi

Små barn har vanligtvis flera luftvägsinfektioner per år och kan ha långvariga eller återkommande symtom under influensasäsongen. Om barnet har återkommande förkylningar behöver barnet testas för corona endast då symtomen uppstår första gången. Barnet behöver alltså inte testas flera gånger om samma symtom återkommer.

Om barnet insjuknar i en tydligt ny infektion eller om det finns anledning att misstänka coronavirussmitta, t.ex. efter exponering, ska barnet testas.

Enligt nuvarande uppgifter har små barn som insjuknat i corona lindrigare symtom än vuxna och de för inte heller smittan vidare lika lätt som vuxna. Man har också konstaterat färre coronavirusinfektioner hos barn än hos vuxna i arbetsför ålder.

”Det här betyder inte att barn inte skulle smittas av corona eller föra smittan vidare, och därför måste också barn testas”, säger Emmi Sarvikivi, sakkunnigläkare vid THL.

”Många familjer är också oroade över att barnet är smittat och vill därför testa barnet”, fortsätter hon.

Daghem kan inte kräva intyg på utfört coronatest

Till de allmänna anvisningarna för smittsamma sjukdomar hör att man inte går till skolan eller till arbetet som sjuk och att man inte lämnar ett sjukt barn på daghem. När symtomen tydligt har minskat kan barnet gå till daghem eller skola även om symtomen inte helt försvunnit.

Om symtomen kvarstår efter testet ska man inte gå till skolan eller daghemmet innan testresultatet är klart.

”Om barnet får en testtid först flera dagar senare och symtomen försvinner helt innan dess, behöver barnet inte testas. Ett barn utan symtom kan återvända till daghemmet eller skolan”, säger Sarvikivi.

Daghemmet eller skolan har inte rätt att kräva att få se intyg på utfört coronatest eller att kräva ett intyg för att låta barnet återvända. Coronatestresultat är privata hälsouppgifter precis som vilka andra patientuppgifter som helst.

Testningen måste bli smidigare

Luftvägsinfektionerna ökar under hösten och utan test är det omöjligt att skilja coronavirussymtomen från symtom på andra infektioner.

Behovet av tester kommer att ytterligare öka under hösten och vintern, och vi måste förbereda oss genom att öka testkapaciteten och göra provtagningen smidigare”, säger Sarvikivi.

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ansvarar för testningen. Regeringens direktiv är att var och en som har ens lindriga symtom ska testas.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelade 19.8.2020 om sin uppdaterade testningsstrategi för Covid-19. Enligt den uppdaterade strategin är målet att man ska få testa sig inom ett dygn och att resultatet ska komma inom ytterligare ett dygn.

Länkar:

Testning för covid-19 påskyndas och effektiviseras under hösten – målet är att man ska kunna testa sig inom ett dygn
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Barn och coronaviruset
THL

Aktuellt om coronaviruset
THL

 

Gå till "Aktuellt"