Tandvårdens meddelande - värkpatienter

23.03.2020

För att minska risken för coronainfektion följer vi regeringens riktlinjer. Vid värk, var vänlig och reservera tid tel. 06 2218 430 så kan vi minska antalet samtidiga patienter i väntrummet.

Gå till "Aktuellt"