Taklagsfest vid dagisbygget

24.01.2020

Torsdag 23.1.2020 firades taklagsfest för stadens nya dagis! Representanter från både staden, entreprenörer och underleverantörer fanns på plats, samt barn från dagvårdsavdelningen Zebrorna. Det bjöds på tal, sång och musik, laxsoppa och till efterrätt kaffe och tårta. Daghemmet kommer att färdigställas under våren.

Dagisbyggnaden, sedd från Repslagaregatan.

Taklagsfesten ägde rum i det som kommer att bli daghemmets gymnastiksal. Daghemsgruppen Zebrorna, som består av ett gäng glada femåringar, hade som äldsta grupp fått äran att framföra två sånger inför publiken.

Stadsstyrelsens representant Henrik Antfolk, tillika ordförande i svenskspråkiga utbildningsnämnden, konstaterade att detta har varit ett stort projekt för staden. Det nya daghemmet ger är en stark signal att man i Kristinestad satsar på barnen och visar framtidstro.

Bildningsdirektör Maarit Söderlund uttryckte glädje över att stadens representanter fått vara med och påverka en hel del under byggets gång, vilket innebär att både barn och personal kommer att trivas i det nya daghemmet. Man har bland annat fått möjlighet att påverka material, färg och form, därtill har man satsat på att få in mera rörelse i barnens vardag.

Samarbetet och informationen har löpt bra mellan alla som varit involverade. Beslutsfattandet har varit smidigt och budgeten har hållit.

Mika Rajamäki från huvudentreprenören Astora konstaterade att man byggt ett antal daghem runt om i Finland och att detta är ett av de bästa hittills! Det märks att man i Kristinestad har velat satsa på kvalitet och goda lösningar.

Det bjöds på laxsoppa, kaffe med tårta och fri samvaro medan Johannes Palomaa, studerande vid Lappfjärds folkhögskola, underhöll med levande musik.

Daghemmet kommer att stå klart under våren och tas i bruk i sommar. I höst kommer daghemmets samtliga avdelningar, inklusive morgon- och eftermiddagsverksamhet för de yngre skoleleverna, att köra igång sin verksamhet. Cirka 125 barn kommer att fördelas på sex olika avdelningar. Daghemmet kommer att få ett eget kök och en egen matsal, där även det intilliggande lågstadiets elever kommer att få sin lunch.

Det är ett trumfkort för staden att vi får ett så fint dagis, som dessutom får ett ypperligt läge mellan de båda lågstadierna i stadens centrum. Läget underlättar för föräldrarna som lämnar och hämtar sina barn till dagvård och skola. Förhoppningsvis kan också vårt nya daghem bidra till att staden får nya barnfamiljer som flyttar in. 

Förutom det nya daghemmet har även Kristinestads skola nyligen renoverats, och Kantakaupungin koulu ska förstoras.

 

Gå till "Aktuellt"