Stadsfullmäktige beslöt om skattesatserna för år 2021

17.11.2020

Både inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatsen förblir på samma nivå som i år.

Stadsfullmäktige godkände igår 16.11.2020 stadsstyrelsens förslag om att inkomstskattesatsen för år 2021 är 21,50 %. Kristinestads inkomstskattesats har varit densamma sedan år 2015.

Gällande fastigheter godkände stadsfullmäktige följande skattesatser:

  • allmän fastighetsskattesats 0,93 %
  • stadigvarande bostadsbyggnader 0,60 %
  • övriga bostadsbyggnader 1,20 %
  • byggnad och dess mark som ägs av allmännyttigt samfund och är i allmännyttig bruk 0,00 %
  • kraftverk 3,10 %

Fastighetsskattesatserna är desamma som för år 2020.

Gå till "Aktuellt"