Stadens kanslier förblir stängda t.o.m. 31.3.2021

13.01.2021

Kristinestads stads kanslier förblir stängda till och med 31.3.2021. Ärenden bör så långt det är möjligt skötas via telefon eller e-post, eller genom att boka tid för besök.

Kanslierna har varit stängda sedan 7.10.2020 p.g.a. coronasituationen i vårt sjukvårdsdistrikt.

Gå till "Aktuellt"