Staden Kristinestad sparar energi genom olika åtgärder

01.11.2022

Kristinestad sparar energi och förbereder sig inför vintersäsongen bland annat genom att sänka temperaturerna i fastigheterna och förkorta den tid som gatubelysningen är tänd.

Tekniska nämnden behandlade 26.10.2022 följande åtgärder för att spara energi inom staden Kristinestad:

Inomhustemperaturen i verksamhetsutrymmena sänks med 1−2 grader, dock med beaktande av olika användargruppers eventuella specialbehov.

De som använder fastigheterna uppmanas minimera energiförbrukningen i användningen av elapparater, belysningen, regleringen av rumstermostaterna o.s.v.

Ventilationen utanför de egentliga verksamhetstiderna begränsas på ett säkert sätt utan att äventyra inomhusluftens kvalitet eller förorsaka fara för eller skada på konstruktionerna.

Simhallens ångbastu stängs tills vidare och välfärdsnämnden uppmanas att frångå söndagsöppethållningen (nu öppet från hösten till våren). Vattenrutschkanan
används inte under vintermånaderna.

Vid Bötombergen tillverkas konstsnö först då temperaturen är minst -5 grader.

Användningen av värmestolpar för bilar begränsas till max 2 timmar och användning av kupévärmare förbjuds. 

Gatubelysningen och fastigheternas gårdsbelysning ersätts med ledbelysning inom ramen för anslagen.

Enligt beslut förkortas den tid som gatubelysningen är på, både i centrumområdet och på övriga platser i kommunen. Gatubelysningen är på enligt följande:

 • inom stadsområdet från natten till måndag till natten till fredag:
  • 10 minuter före soluppgången från kl. 5:00
  • 10 minuter före solnedgången till kl. 23:00
 • på stadsområdet från natten till lördag till natten mot söndag:
  • 10 minuter före solnedgången
  • 10 minuter före soluppgången
 • på övriga områden i kommunen:
  • 30 minuter före soluppgången från kl. 6:00
  • 30 minuter före solnedgången till kl. 22:30

De ekonomiska inbesparingarna som åtgärderna medför fås senare tillbaka som sänkta el- och värmekostnader.

Vi tar gärna emot idéer och tips från invånarna om hur och var staden kunde spara energi. Du kan lämna dina idéer via vår responsblankett.

Gå till "Aktuellt"