Staden Kristinestad har undertecknat avtalet med Pihlajalinna

20.12.2019

Staden utkontrakterar 30 % av vården och det nya samföretaget som bildats kommer att producera öppenvårdstjänster åt staden. Till öppenvården hör hälsovårdscentralen och dess läkare, rehabiliteringsavdelningen samt familjecentret. Den personal som berörs kommer att övergå som gamla arbetstagare till det nya samföretaget. 

Som bakgrund låg risken för centralisering av vården i och med landskapsreformen. Från 1.1.2020 beräknas begränsningar ske i kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården. Inskränkningen som förhandlas i riksdagen innebär att kommuner får utkontraktera endast 15%. Fram till årsskiftet är andelen 30%.

Bolaget som bildas är ett inom social- och hälsovårdssektorn verksamt företag, vars verksamhetsområde är produktion och utveckling av tvåspråkiga tjänster inom socialvården och primärhälsovården samt den specialiserade sjukvården i första hand för invånarna i Kristinestad. Bolagets hemort är Kristinestads stad.

Bolaget som bildas blir ett aktiebolag, där delägarna är Pihlajalinna-grupperingen med 82,5% av aktierna och staden Kristinestad med 17,5%. Utöver detta kan en ägarandel om högst 7,5 % erbjudas för teckning av ett annat offentligt samfund, eller kan i ett senare skede säljas till en sådan aktör som Staden fastställt. Det ger att staden med en andel på 17,5% tillsammans med en tredje part kan inneha en maximal andel på 25% av den totala aktiestocken i företaget.

Styrelsen kommer bestå av 5 personer. Pihlajalinna-grupperingen utser tre medlemmar samt ersättare och staden Kristinestad två medlemmar samt ersättare.

 

Gå till "Aktuellt"