Sök dig till coronavirustest om du har symtom

04.11.2020

Du kommer väl ihåg? Om du eller någon av dina familjemedlemmar har några av följande symptom: feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk samt smak- och luktbortfall, i vissa fall även magsymtom såsom diarré, är det mycket viktigt att låta testa sig för coronaviruset.

Ring i första hand till:

  • Stadens infektionsskötare, vardagar kl. 09-15 på tel. 050 477 8270.
  • Vårdbedömningen, då jouren har öppet, tel. 06 2218 600.
  • Utanför tjänstetid, ring jourhjälpen, tel. 116 117.

Man kan inte på basen av symptom avgöra om coronaviruset är orsaken till infektionen. Därför hänvisas personer med symptom till ett coronavirustest.

OBS! Även om coronavirustestet skulle vara negativt får man inte gå till arbetsplatsen, skolan, dagvården, delta i idrottsverksamhet, eller besöka släktingar eller vänner då man är sjuk.

 

Gå till "Aktuellt"