Småbarnspedagogiken tar i bruk elektronisk ansökan om dagvårdsplats samt anmälan om närvarotider

25.09.2019

Från och med 1.10.2019 tar småbarnspedagogiken i Kristinestad i bruk elektronisk ansökan om dagvårdsplats samt elektronisk anmälan om närvarotider.

Barnets närvarotider anmäls elektroniskt minst en vecka i förväg och anmälan låses måndagar kl 23:30. Om vårdtiderna inte är reserverade inom utsatt tid, antas barnet vara ledigt.

Mera information på småbarnspedagogikens sidor

 

Gå till "Aktuellt"