Skolbyrån informerar: Farlig lek bland barnen på fritiden – modell från Tiktok och Youtube

21.09.2021

Skolbyrån vill informera vårdnadshavarna om vår oro angående en farlig lek som sprids bland barn och unga. Leken har sitt ursprung via instruktionsfilmer på Tiktok och Youtube och har också spridits bland barn i Kristinestad. Filmerna beskriver hur man kan tillverka ”flaskbomber” av bl.a foliepapper, matsoda, avloppsrengöring (typ Kodin putkimies) eller andra kemikalier. Det kan vara bra att också informera mindre barn om att inte röra flaskor av detta slag, då de kan förorsaka skada.

I skolorna kommer vi att ta upp saken med eleverna, och vi önskar att hemmen också diskuterar vad följderna kan vara av dessa farliga lekar.

Närmare info

Skolbyrån
Maarit Söderlund
Bildningsdirektör
maarit.soderlund@krs.fi
040-5565733

Gå till "Aktuellt"