Så här förebygger du coronavirussmitta

27.03.2020

Finland bereder sig för en större epidemi. Epidemin kommer att framskrida i olika takt på olika håll i landet..

Hur smittar det nya coronaviruset?

Det nya coronaviruset smittar främst via droppsmitta, det vill säga då en person hostar eller nyser. Viruset kan även smitta via beröring av ytor som nyligen förorenats med luftvägssekret. 

Via laboratorieundersökningar har man kunnat konstatera att viruset kan överleva på ytor, från några timmar upp till någon dag. Smitta via ytor anses inte vara en betydlig risk enligt den information som finns tillgänglig idag. Smitta som överförts via ytor, livsmedel eller varor har tillsvidare inte påträffats.

Inkubationstid kallas den tid det tar från att man utsatts för smitta och fram till att man börjar uppvisa symtom. Sjukdomens inkubationstid har uppskattats vara 1-14 dagar, i medeltal 4-5 dagar. Enligt nya undersökningar kan en insjuknad smitta andra personer också innan symtom visar sig. 

Hur förebygger man coronavirussmitta?

I det vardagliga livet kan man skydda sig från smitta genom att iaktta en god handhygien och genom att hålla fysisk distans till andra.

Skydda dig själv och andra genom att:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunders tid. Det är extra viktigt att tvätta händerna då du har varit utomhus och kommer in, efter wc-besök eller då du har hostat, nyst eller snutit dig.
 • Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, använd alkoholhaltig handdesinficering.
 • Hemma ska man byta handdukar ofta, utanför hemmet ska man använda pappershanddukar.
 • Rör inte vid ögon, näsa eller mun, om du inte nyligen har tvättat händerna.
 • Om du känner av minsta symtom av luftvägsinfektion, stanna hemma.
 • Undvik att skaka hand. 
 • Skydda din mun och näsa med en engångsnäsduk, då du hostar eller nyser. Släng genast näsduken i avfallskärlet efteråt.
 • Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys i tröjans armveck, inte i händerna. 
 • Då du rör dig utomhus, håll minst en meters avstånd till andra och undvik att i onödan röra dig på offentliga platser. 
 • Delta inte i hobbyer som utövas i grupp, i evenemang eller i tillställningar för över 10 personer. 
 • Jobba på distans i mån av möjlighet. 
 • Hälsa inte på patienter på sjukhus, vårdinrättningar, servicehem eller hemma hos äldre människor.  
 • Om du trots allt insjuknar, stanna hemma och vila.

Källa: THL.fi

 

Gå till "Aktuellt"