RFV:s beslut: Tillfällig stängning av utrymmen för kunder och deltagare

19.01.2022

Regionförvaltningsverket förordnar med stöd av 58 g § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar att inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt ska följande, i 58 g § 4 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda, utrymmen för kunder, utrymmen för deltagare och väntsalar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse stängas för kunder och deltagare till den del utrymmena används för sådan verksamhet som avses i 58 g § 4 momentet:

i 1 punkten avsedda utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott

i 3 punkten avsedda dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp.

Ovan nämnda utrymmen kan dock användas för ledd hobbyverksamhet för personer födda 2003 eller senare och för tillhandahållande av lagstadgade tjänster. I motiveringen till det här beslutet finns en definition av de i 58 g § 4 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse, verksamheten som avses i 58 g § 4 momentet och de aktörer som detta beslut förpliktar.

Beslutet gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Förordnandet är i kraft 21.1.2022–3.2.2022.

Gå till "Aktuellt"