RFV: 17 miljoner euro för barn och ungas trevliga och avgiftsfria hobbyverksamhet

09.06.2021

MEDDELANDE

Regionförvaltningsverken har beviljat 17 miljoner euro 235 kommuner för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Understöd beviljades sammanlagt 226 projekt. Målet med understöden är att ordna en avgiftsfri hobby för barn och unga som de tycker om i samband med skoldagen. Med understödet möjliggörs hobbyer för läsåret 2021–2022. I valet av hobbyns innehåll hörs barnens och de ungas önskemål. Kristinestad har beviljats 38 000 euro för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet strävar man efter att öka barns och ungas välbefinnande med hjälp av hobbyer. I modellens första skede deltar årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. Understöd beviljas kommuner, men dessutom kan representanter för både den privata och tredje sektorn ordna hobbyer. Syftet är att möjliggöra ordnandet av hobbyerna i ett nära samarbete mellan kommuner, idrottsföreningar, kulturaktörer, ungdomsorganisationer samt andra sammanslutningar som arbetar med barn och unga.

Undervisnings- och kulturministeriet har sammanställt en lista över dem som ordnar hobbyer på sin webbplats: Lista med kontaktinformation till hobbyaktörer, (pdf, på finska)

Olika klubbar som stärker färdigheter inom idrott, musik och konst samt digitala färdigheter betonades i den hobbyläsording som utarbetats utgående från hörandet av barn och unga. Även lokala särdrag och hobbymöjligheter syntes i urvalet av hobbyer. Utöver att ordna hobbyer betonar Finlandsmodellen för hobbyverksamhet också uppsökande hobbyverksamhet, vars mål är att få barn och unga som inte har någon hobby att delta i hobbyverksamhet. Kommunerna får genomföra uppsökande hobbyverksamhet på det sätt de anser bäst.

Andra beviljade understöd hittas här

 

Gå till "Aktuellt"