Regionförvaltningsverket beviljade Kristinestad 30 000 € för ungdomsarbete i skolor

16.01.2023

Syftet med understödet är att minska de negativa effekterna som coronapandemin medförde och att stödja de unga som kommit till Finland från Ukraina.

Sammanlagt beviljades sju miljoner euro till 152 aktörer runtom i landet.

Gå till "Aktuellt"