Pressmeddelande: Vårdhem Ulrikas boende koncentreras till Kristinahemmet

22.08.2019

Den 22.8.2019 kl. 10.00 har Valvira avslutat tillsynen över Esperi Care Oy vårdhem Ulrika. Verksamheten upphör och de boendes vård koncentreras till Kristinahemmet som drivs av Kristinestad.

Invånarna och deras anhöriga samt personal har informerats om ändringarna.

På förordnande av Valvira och regionförvaltningsverket har Kristinestad ansvarat för vårdhemmet Ulrikas verksamhet sedan 25.1.2019.

Under det gångna året har Kristinestad och Esperi hållit möten om utmaningarna och förutsättningarna på vårdhem Ulrika. Diskussionerna har berört tryggandet av en god vård samt förutsättningar för att verksamheten kunde återgå i Esperis regi.

Under de gemensamma diskussionerna uppstod en förståelse för de rådande realiteterna Kristinestad och Esperi emellan. I samförstånd kom Kristinestad och Esperi överens om att även Ulrikas boende erbjuds kvalitativ god vård vid det färdigställda Kristinahemmet. Esperi har till Valvira inkommit med en anmälan om att Ulrikas verksamhet upphör.

De boende flyttar till Kristinahemmet 26.8.2019.

 

Mer information ges på Valvira av Reija Kauppi 0295 209 429

Mer information på Regionförvaltningsverket ges av Anita Paavola 0295 018 841

Mer information ges av Esperi Care, Arne Köhler 050 453 0261

Mer information i Kristinestad ges av Christian Lindedahl 06 2216 200

 

Gå till "Aktuellt"