Pigga upp kropp och själ i Badhusparkens naturupplevelsestig

03.04.2020

I badhusparken hittar man nu en naturupplevelsestig som innehåller 14 kontroller. Vid kontrollerna finns olika övningar som piggar upp kropp och sinne.

Att motionera i naturen är ännu tillåtet, bara man kommer ihåg att hålla distans till andra och har bra handhygien. Fysioterapiavdelningen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad har utgående från Äldreinstitutets material skapat en naturupplevelsestig. Meningen är att uppmuntra speciellt åldringar att motionera i naturen. Övningarna passar för alla åldrar.

Motsvarande Naturupplevelsestigar finns också vid pensionärshemmena på Koppövägen, i Lappfjärd, Skaftung och Sideby.

puisto

Gå till "Aktuellt"