Personer som flytt från Ukraina kan bli kommuninvånare från och med mars 2023

09.02.2023

Personer som i fjol flydde från Ukraina kan ansöka om hemkommun efter att de har vistats i Finland i ett år. Detta gäller cirka 13 000 ukrainare redan i mars–april. Efter att ha fått en hemkommun övergår de ukrainska flyktingarna från mottagningstjänster till kommunernas och välfärdsområdenas tjänster. På så sätt blir de en mer integrerad del av det finländska samhället.

De ukrainare som fått en hemkommun omfattas av samma rättigheter, skyldigheter och tjänster som de som bor permanent i Finland. Kommunerna och välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av tjänsterna.

Den som flytt från Ukraina kan ansöka om hemkommun hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) från och med den 1 mars 2023, om hen har bott i Finland i ett år, har finsk personbeteckning samt ett uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd för minst ett år sedan och vars giltighetstid förlängts till den 4 mars 2024.

Det är frivilligt att ansöka om hemkommun, och det går också att fortsätta livet i Finland som kund hos förläggningen och mottagningstjänsterna, om man så vill.

Läs mer på vår webbplats

Gå till "Aktuellt"