ÖVPH: Ljusglimtar i coronaläget

06.04.2022

ÖVPH:s meddelande

Coronaläget i Österbotten tycks lugna ner sig en aning, antalet fall har sakta sjunkit de senaste tre veckorna.

– Det sjunkande antalet fall ger oss hopp, men det är fortfarande många som behöver sjukhusvård, vilket belastar hälso- och sjukvården. Nu är också andra sjukdomar som lätt smittar i rörelse, bland annat norovirus. Därför hoppas vi att alla fortsätter följa hygienföreskrifterna, konstaterar Peter Nieminen, chefsöverläkare i Österbottens välfärdsområde.

I fortsättningen ska man boka tid till coronatest

Officiellt coronatest rekommenderas i nuläget för gravida, social- och hälsovårdsanställda i kundarbete samt personer i riskgrupp som har svåra coronavirussymtom. För övriga räcker det i regel med självtest som tas hemma.

I fortsättningen är det tidsbokning som gäller för österbottningar som behöver ett officiellt coronatest. Den sista drop in-testningen stänger efter veckoslutet, då testpunkten på Kaserntorget i Vasa håller öppet sista dagen på lördag 9.4. Information och instruktioner för tidsbokning finns på coronatest och anvisningar -sidan.

Äldre får fjärde vaccindosen

I Österbotten har man börjat ge den fjärde dosen coronavaccin till äldre. Den fjärde vaccindosen erbjuds till alla över 80 år och till boende på vårdhem för äldre. Den fjärde coronavaccindosen kan ges då det gått 3 månader sedan den tredje dosen. En fjärde coronavaccindos rekommenderas också för alla över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar då det gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Då man vill boka tid till coronavaccination ska man följa anvisningarna för den egna hemkommunen. Information om vaccinationsställena och tidsbokningen finns på coronavaccinationer -sidan.

En lägesbild över epidemin 5.4 hittar du på sidan epidemiläget och rekommendationer.

Gå till "Aktuellt"