Om du har symtom som tyder på coronavirus, sök dig till test

14.08.2020

Symtomen kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. Ju snabbare en coronavirussmitta konstateras, desto snabbare kan den insjuknade isoleras och andra som eventuellt exponerats för sjukdomen kan spåras och påträffas.

Vid misstanke om coronavirussmitta, ring:

Stadens infektionsskötare, vardagar kl. 09-15 på tel. 050 477 8270.
Vårdbedömningen, då jouren har öppet, tel. 06 2218 600.
Utanför tjänstetid, ring jourhjälpen, tel. 116 117.

Skydda dig själv och dina närmaste mot coronaviruset:

Genom en god hygien

  • Tvätta dina händer noggrant och ofta med tvål och vatten.
  • Använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om du inte kan tvätta dina händer.
  • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en engångsnäsduk. Släng genast den använda näsduken i soporna.
  • Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte mot handen.

Genom att undvika närkontakter

  • Ta inte i hand.
  • Håll ett avstånd på 1-2 meter till andra människor.

 

Gå till "Aktuellt"