Om du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test

14.05.2020

THL, 13.5.2020

Var och en med symtom som tyder på en coronavirussmitta bör söka sig till coronavirustest. Symptomen kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré.

Ju snabbare en coronasmitta konstateras, desto snabbare kan den insjuknade isoleras och andra som eventuellt exponerats för sjukdomen kan spåras och påträffas.

Om coronatestet är positivt följ anvisningarna så att du inte smittar sjukdomen vidare. Test av antikroppar lämpar sig inte för konstaterade av akuta infektioner.

THL hakeudu testiin SV 13052020Klicka för större bild.

Testningen är en kedja som börjar med provtagning inom hälso- och sjukvården. Därefter undersöks provet i ett laboratorium.

För närvarande kan servicesystemets tillståndspliktiga laboratorier för klinisk mikrobiologi undersöka redan över 8 000 prov per dag med hjälp av ett PCR-test som lämpar sig för identifiering av akut coronavirussmitta.

Målet är att ytterligare öka kapaciteten för provtagning, testning och smittspårning i varje sjukvårdsdistrikt och hos centrala aktörer inom social- och hälsovården.

 

Gå till "Aktuellt"