Nytt podavsnitt av Lafo integration genom kultur

14.06.2021

Utvecklingsprojektet Integration genom kultur är ett integrationsprojekt som ska bidra till social samvaro genom kultur mellan ny finländare och lokalbefolkning i Sydösterbotten. Kärnan i verksamheten är att människor ska träffa varandra, lära sig av varandra och hitta nya grunder för umgänge genom bl.a. musik, konst, mat, hantverk, dans och drama. Finansierad av Leader Österbotten och Svenska Kulturfonden

Soundcloud

Youtube

Textversion (pdf, 105 kb)

Gå till "Aktuellt"