Nyheter från Näringslivscentralen

28.10.2019

Här på näringslivscentralen ta vi emot hösten med en del förändringar. Vår företagsrådgivare Timo Vauhkonen kommer att gå i pension i november. Timo är en mycket uppskattad person och kompetent rådgivare till företag och vi kommer att sakna honom. Men vi önskar honom goda pensionsdagar.

En annan förändring är att vårt projekt Potatiskompetens center i Kristinestad tar slut sista oktober, och projektledaren Theresa Gull lämnar oss. Detta projekt har erbjudit ett massivt utbildningspaket till odlarna där de fått goda insikter både i kvalitetshöjande åtgärder och ett flertal odlingstester som gjorts i samarbete med forskningsanstalten Petla.

Så vi önskar båda dessa goda medarbetare lycka till med sina nya utmaningar.

Vad annat, jo vi har en ny medarbetare Helena Patoranta som fungerar som projektledare i ett nationellt projekt som ska fungera som en samarbetspart både till utbildningsenheter och företagen så att vi utbildar våra ungdomar och andra arbetssökande till de jobb som våra företag har att erbjuda.

Ett stort fokus för oss som jobbar på näringslivscentralen under de närmaste åren kommer att vara hur vi kan utveckla kommunen enligt principerna för Cirkulär ekonomi. Ett hållbart samhälle är något som angår oss alla, både invånare och företagen och vi kommer tillsammans med de andra utvecklingsbolagen i Österbotten att utveckla en färdplan för hur vårt samhälle ska utvecklas i rätt riktning i enlighet med de av regeringen uppsatta klimatmålen.

Vi informerar mera om hur vårt arbete framskrider på våra webbsidor men också i de sociala medierna, så följ oss där

 

Angelique Irjala /Vd

 

Gå till "Aktuellt"