Nyheter från Lafo 2.0-projektet

24.01.2020

Igår, torsdag 23.1.2020, träffades projektägare och finansiärer för att gå igenom vad projektet Lafo 2.0 hittills har åstadkommit och för att blicka in i framtiden.

Det tvååriga projektet har som mål att stärka musikutbildningen i svenskfinland och att knyta nya samarbetspartners och -former, samt att skapa gränsöverskridande samarbeten.

Inom projektet Lafo 2.0 finns också flera delprojekt, Musiken förenar, Integration genom kultur samt Lafo world music festival. Hittills har projektarbetet koncentrerat sig kring planering och genomförande av de olika delprojekten. Framtida aktiviteter som planeras är bland annat ökat kursutbud, olika musikevenemang och ett bredare samarbete med olika aktörer inom musikbranschen.  

Lafo world music festival

Den 14-15.8.2020 kommer Lafo World music festival att gå av stapeln. Människor i olika åldrar, från olika kulturer, länder och bakgrunder samlas för en festival med mångkulturell musik och kultur. Allt från traditionell finlandssvensk folkmusik till modern musik från länder vars invånare bor i regionen, ska presenteras på festivalen. Mänskliga rättigheter, delaktighet och hållbar utveckling är givna teman för festivalen, som givetvis kommer att ordnas i gemytlig Cittaslow-anda. Här kan du bekanta sig med de artister som redan nu är klara.

Musiken förenar

Kärnan i delprojektet Musiken förenar är att människor ska träffa varandra, lära sig av varandra och hitta nya grunder för umgänge genom bl.a. musik, konst, mat, hantverk, dans och drama. På så vis vill man bidra till social samvaro mellan nyfinländare och lokalbefolkning i Sydösterbotten.

Integration genom kultur

Delprojektet Integration genom kultur har till exempel under hösten startat Kör för alla, där både barn och vuxna är välkomna att tillsammans sjunga lättsamma sånger på olika språk. Här möts olika kulturer genom universalspråket musik.

Barn och unga

Också olika typer av evenemang som t.ex. låtskrivarlägret MGP start-up, och band- och artsistläger ordnas som projektverksamhet vid Lappfjärds folkhögskola.

 

  

Gå till "Aktuellt"