Ny webbtjänst för uppföljning av kommunernas nyckeltal

30.03.2020

Finansministeriet 27.3.2020 kl. 10.30 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 15.58

Finansministeriet har i samarbete med Statskontoret inrättat webbplatsen tutkikuntia.fi, som koncentrerar sig på uppföljningen av läget i kommunerna. Syftet med webbplatsen är att öppna informationsunderlaget för den rapport om kommunernas lägesbild som finansministeriet publicerat samt att utvidga uppföljningen av kommunernas lägesbild genom att tillhandahålla de senaste uppgifterna om de indikatorer som är centrala med tanke på kommunernas ekonomi och verksamhet.

Tjänsten innehåller väsentlig information som använts vid bedömningen av kommunernas ekonomi, verksamhet och verksamhetsmiljö. Det centrala målet med tjänsten är att förbättra tillgången till och användbarheten hos den information som används vid statligt och kommunalt beslutsfattande genom att utnyttja moderna sätt att beskriva fenomen på kommunnivå.

Webbplatsens innehåll och utseende utvecklas kontinuerligt. Nyckeltalen uppdateras i fortsättningen automatiskt.

 

Gå till "Aktuellt"