Ny ridsportlinje i Kristinestad: Tio gymnasiestuderande kan antas redan till hösten

05.07.2024

Hösten 2024 kommer totalt tio studerande att kunna inleda gymnasiestudier vid en ny ridsportlinje i Kristinestad. Kristinestads gymnasium och Kristiinankaupungin lukio tar emot fem studerande vardera till den nya utbildningslinjen.

Finskspråkiga utbildningsnämnden godkände på sitt sammanträde 12.6.2024 att stadens gymnasier inleder ett samarbete med Suupohjan ratsutalli.

Den nya ridsportlinjen är ett välkommet tillskott till stadens utbildningsutbud och är utformad för att ge eleverna möjlighet att kombinera gymnasiestudier med fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet inom ridsporten.

"Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ännu en specialinriktning vid våra gymnasier. Vi torde dessutom vara det enda finlandssvenska gymnasiet som erbjuder möjligheten till ridsport, vilket får ses som en viktig insats för de finlandssvenska ungdomar som vill satsa på ridsport kombinerat med gymnasiestudier” säger Peter Grannas, rektor vid Kristinestads gymnasium.

”Jag är glad att Kristinestads gymnasier har möjlighet att samarbeta med Suupohjan ratsutalli. Suupohjan Ratsutalli är en ridskola godkänd av Finlands Ryttarförbund. Ridsportlinjen ger ett mer mångsidigt utbud av studiemöjligheter i våra gymnasier”, säger Hanna Pylvänäinen, rektor vid Kristiinankaupungin lukio.

Ansökningsprocessen till den nya ridsportlinjen är nu öppen. Till linjen söker man via kontinuerlig ansökan och intresserade studerande uppmanas skicka in sina ansökningar till rektorerna så snart som möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristinestads gymnasium
Peter Grannas, rektor
Telefon: +358 40 706 3634
E-post: peter.grannas@krs.fi 

Kristiinankaupungin lukio
Hanna Pylvänäinen, rektor 
Telefon: +358 40 159 8071
E-post: hanna.pylvanainen@krs.fi 

Maarit Söderlund, bildningsdirektör i Kristinestad
Telefon: +358 40 556 5733
E-post: maarit.soderlund@krs.fi 

Gå till "Aktuellt"