Meddelande: Eventuella miljö- och hälsorisker på bobergs gamla sågområde utreds

03.06.2021

I området vid Bobergs gamla såg görs undersökningar av mark, sediment och grundvatten under sommaren 2021.

På det gamla sågområdet vid Boberget i Kristinestad undersöks mark, sediment och grundvatten i juni 2021 (vecka 23). På det gamla sågområdet tas prover för analys av markens, sedimentets och grundvattnets kvalitet. Avsikten med undersökningarna är att utreda markens, sedimentets och grundvattnets tillstånd samt bedöma områdets föroreningsgrad och saneringsbehov.

Enligt uppgifter om områdets historia har Bobergs såg, funnits på området. Sågområdets totalareal på fastlandet har varit cirka 1,45 ha. Dessutom fungerade ön Gyltgrund väster om sågområdet som brädstapelområde under den tid som sågen var i funktion. Sågen var i funktion 1908–1954. På området behandlades sågat virke med medel som förhindrar blånad (bl.a. KY5) högst under perioden 1940–1954. Enligt uppgifter om områdets historia impregnerades också järnvägssyllar med kreosot vid sågen under krigstiden. Efter att sågverksamheten hade upphört brann sågen 1958. Sågat virke
har blivit kvar på stranden av området samt kring Gyltgrund.

Kristinestad och Birkalands NTM-central har ingått avtal om miljöundersökningar på sågområdet. Utredningen utgör en del av det riksomfattande programmet Maaperä kuntoon (Marken i skick), som koordineras av Birkalands NTM-central och syftar till att identifiera, undersöka och sanera riskobjekt. Undersöknings- och planeringsarbetena i anslutning till utredningen görs av Ramboll Finland Oy. Baserat på resultaten av undersökningarna bedöms områdets föroreningsgrad och saneringsbehov samt behovet av eventuella andra fortsatta åtgärder eller en riskbedömning. Utredningen blir färdig till slutet av augusti 2021.

Läs mer: maaperakuntoon.fi

Tilläggsinformation:
Kristinestad, Markku Niskala, tel. 040 559 9229, markku.niskala@krs.fi
Birkalands NTM-central, Henna-Mari Havana, tel. 0295 038 053, henna-mari.havana@ely-keskus.fi
Ramboll Finland Oy, undersökningarna görs av Sirpa Muotio, tel. 050 3876368, sirpa.muotio@ramboll.fi

Gå till "Aktuellt"