Medborgarinstitutets studieprogram för läsåret 2023-2024

15.08.2023

Medborgarinstitutets studieprogram för läsåret 2023-2024 utdelas i Kristinestad till hushåll och arbetsplatser onsdag 23.08.2023. Kursanmälningar tas emot från och med måndag 4.9.2023 kl. 8.00.

Kursanmälningarna sker enligt följande:

-          https://uusi.opistopalvelut.fi/kristinestad/sv/ 

-          per telefon (kl. 8.00-16.00): 040 154 4805 eller 040 778 1558

OBS! Inte via e-post eller textmeddelande.

Höstens egentliga kursverksamhet inleds vecka 37, måndag 11.9.2023. Du kan redan nu bekanta dig med kursutbudet på https://uusi.opistopalvelut.fi/kristinestad/sv/ 

VÄLKOMMEN PÅ KURS!

Serviceområdet för välfärd

Gå till "Aktuellt"