Medborgarinstitutets studieprogram för läsåret 2022-2023

26.08.2022

Medborgarinstitutets studieprogram för läsåret 2022-2023 utdelas i Kristinestad till hushållen och arbetsplatserna onsdag 31.08.2022.

Kursanmälningar tas emot från och med måndag 5.9.2022 kl. 8.00.

Kursanmälningarna sker enligt följande:

  • via Opistopalvelut -tjänsten
  • per telefon (kl. 8.00-16.00): Alexandra Teir 040 1544805 eller Anette Norrgrann 040 7766530. OBS! Inte via e-post eller per textmeddelande!

Höstens egentliga kursverksamhet inleds vecka 37, måndag 12.9.2022. Du kan redan nu bekanta dig med kursutbudet på Opistopalvelut -tjänsten.

Välkommen på kurs!

Gå till "Aktuellt"