Medborgarinstitutets studieprogram 2019-2020

28.08.2019

Medborgarinstitutets studieprogrammet för perioden 2019-2020 utdelas i Kristinestad till hushållen och arbetsplatserna torsdag 29.8.2019.

KURSANMÄLNINGAR tas emot fr.o.m. måndag 2.9.2019 kl. 8.00 enligt följande: via nätet https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad  eller per telefon kl. 8.00-16.00: 040 154 4805/Leena Bergvik eller 040 776 6530/Anette Norrgrann. OBS! Inte via e-post, inga textmeddelanden!

EGENTLIGA kursverksamheten inleds må 9.9.2019. Redan nu kan du bekanta dig med kursutbudet på nätet, adress: https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad 

ÖPPET HUS PÅ KURSGÅRDEN KRISTINA, Västra Långgatan 34, ti 3.9.2019 kl. 15-19. Välkommen!

 

Gå till "Aktuellt"