Markku Niskala har anställts i tjänsteförhållande som teknisk direktör från och med 1.1.2021.

17.11.2020

PRESSMEDDELANDE 17.11.2020

Markku Niskala har anställts i tjänsteförhållande som teknisk direktör från och med 1.1.2021. Anställningen är tidsbestämd till maximalt ett år.

Niskala kommer att fungera som direktör för serviceområdet för samhällsbyggnad, sköta tekniska direktörens uppgifter, direktörens för vattentjänstverket KRS-vattens uppgifter samt utöva de befogenheter och beslutanderätt som enligt förvaltningsstadgan åligger tekniska direktören och besluta i de ärenden samhällsbyggnadsnämnden delegerat vidare åt tekniska direktören. Niskala fungerar som kommunen planläggare fram tills frågan gällande skötseln av de ärenden som åligger kommunens planläggare är avgjord och de övergått på en annan tjänsteinnehavare.

- Jag är väldigt glad över att Markku Niskala börjar som teknisk direktör hos oss i januari. Hans långa erfarenhet av ledarskap samt kommunal förvaltning är värdefulla, säger Mila Segervall.

- Jag är omtumlad över erbjudandet men samtidigt mycket inspirerad och ivrig ta mig an utmaningar som det tjänsten som tekniska direktör medför. Jag är glad, säger Markku Niskala.

Markku Niskala har bland annat varit förvaltningschef i Vörå, kommundirektör i Oravais samt kommundirektör i Karislojo.

Markku Niskala är från Kristinestad.


Mer information:
Mila Segervall, stadsdirektör, 040-525 8523
Markku Niskala, 040-962 6168

 

Gå till "Aktuellt"