Man får inte gå på offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller till offentliga...

24.09.2020

Meddelande 24.9.2020: Man får inte gå på offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller till offentliga lokaler med symtom 

Coronaviruset orsakar luftvägsinfektion med symtom som bland annat hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsymtom och huvudvärk. Man får inte gå på offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller till offentliga lokaler där andra personer samtidigt närvarar om man några som helst symtom som tyder på smitta.

Detta påminner man om i Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s preciserade anvisning om offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och offentliga lokaler. Regionförvaltningsverken fattade 22.9 beslut om offentliga tillställningar som träder i kraft i oktober.

Säkerhetsavstånd och användning av munskydd förebygger smitta

Vid offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och i offentliga lokaler ska man hålla säkerhetsavstånd för att undvika närkontakter. Antalet personer ska begränsas så att det kan hållas minst 1-2 meters avstånd mellan personer eller grupper. Med grupper avses till exempel personer som bor i samma hushåll eller som även annars har kontinuerlig eller regelbunden kontakt.

Tillställningens eller verksamhetens arrangör är skyldig att följa upp den regionala epidemisituationen. Arrangören kan beroende på epidemisituationen rekommendera användning av munskydd om det inte är möjligt att undvika närkontakter under hela tillställningen.

Vid offentliga tillställningar ökar risken för droppsmitta när man ropar eller talar med hög röst, till exempel när man hejar på ett lag.

”Användningen av munskydd avlägsnar dock inte behovet av andra försiktighetsåtgärder”, påminner sakkunnigläkare Emma Sarvikivi vid THL.

Händerna kan även torkas i handduksrulle

Beträffande handhygien har man i anvisningen preciserat att händerna ska torkas omsorgsfullt efter tvätt på en ren, torr handduk. Detta kan vara en pappershandduk för engångsbruk eller en handduksrulle där den rena och använda delen inte vidrör varandra.

Länkar:

Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler

Regionförvaltningsverkens beslut om begränsning av sammankomster i oktober

Smitta och skydd – coronaviruset

Handtvätt och hostning

 

Gå till "Aktuellt"