Lediga radhustomter

09.05.2023

Kristinestad erbjuder för närvarande fem radhustomter i centrumområdet:

  • Koppövägen 53: byggrätt 1 462 m2
  • Rågatan 5: byggrätt 3 969 m2
  • Villagatan 18–28: byggrätt 2 707 m2
  • Älgvägen 13: byggrätt 1 710 m2
  • Älgvägen 25: byggrätt 1 162 m2

Det finns också två, för tillfället reserverade, radhustomter på Tjärhovsvägen.

Kontakta Magnus Storsjö, mätningstekniker och t.f. markanvändningschef ifall du vill veta mer! magnus.storsjo@krs.fi, tel. 050 350 2736.

Se också kartan:

Gå till "Aktuellt"