Lappfjärdsfonden firar 50 år och delar ut 26 450 euro

16.03.2023

Lappfjärdsfonden firar i år 50-årsjubileum. Förutom till studerande, delar man i år även ut bidrag till sammanslutningar och enskilda personer, vilka bedriver verksamhet för kulturell, idrottslig och ekonomisk utveckling inom före detta Lappfjärds kommun. 

Lappfjardsfonden 50

År 2023 delar Lappfjärdsfonden ut 6 450 € i form av stipendier till totalt 40 studerande. Nio studerande får ett stipendie på 200 € och 31 studerande får ett stipendie på 150 €.

Därtill delar fonden ut 20 000 € till sammanslutningar och enskilda personer för olika ändamål:

Mottagare, summa, ändamål

Länken Ski rf, 3000 € För utveckling av Bötombergen med terrängcyklingsprojekt

Folkhälsan i Lappfjärd r.f., 300 € För Sydösterbottens lucia 2023

Lappfjärds Ungdomsförening, 1500 € För verksamheten

Lappfjärds Brandklubb r.f, 2300 € För ungdomsläger

Lappfjärds frivilliga brandkår r.f., 2500 € För övningsområde på Penikvägen

Dagsmark Ungdomsförening rf, 1500 € För verksamheten

Sporting Kristina, 1500 € För verksamhet i Lappfjärd

Kristinestads 4H klubb rf, 500 € För verksamhet i Lappfjärd, Härkmeri och Dagsmark

Lappfjärds byaförening r.f., 1000 € För program på Lappfjärdsdagen

Lappfjärds Marthaförening, 400 € För verksamheten

Härkmeri Ungdomsförening r.f. 1000 € För verksamheten

Lappfjärds damkör r.f., 200 € För deltagande i kurs

Lappfjärds manskör r.f, 1000 € För deltagande i kurs och för konserthyra

IF Länken r.f., 1000 € För uppfixande av fastigheten och uteområden

Allan och Mikael Ekholm, 400 € För välgörenhetskonsert 19.7.2023 på LUF

Lappfjärds dam- och manskör, 400 € För folkmusikkonsert 28.5.2023 i Lappfjärds kyrka

Lappfjärds Gymnastikförening r.f., 1500 € För verksamheten

Gå till "Aktuellt"