Läkarmottagningen informerar

26.06.2020

Vi har åter öppnat huvuddörren till hälsocentralen.

Ingång sker via huvudentrén till icke-brådskande läkarmottagningar, skötaremottagningar och jourmottagning, samt till laboratoriet och röntgen.

Jourpatienter utan förkylningssymptom väntar i huvudaulan för läkar- eller sköterskemottagningen, såsom tidigare, med tillräckliga 1-2 meters säkerhetsavstånd.

Jourens tidsbeställning: vårdbedömningen, tel 06-2218 600 (jourtider se brådskande läkarmottagning)

Icke-brådskande tidsbeställning, vardagar kl 12-15 tel 06-2218 630

Receptförnyelser: via Mina Kanta-sidor eller per telefon nr 06-2218 630 vardagar kl 12-15

Rekommenderas ändå att t.ex. dialyspatienter, Kristina Medis patienter, samt fysiatriska avdelningens patienter skulle komma in via andra dörrar.

 


Influensapoliklinik (Ingång via huvuddörren)

För patienter med förkylningssymptom har vi fortfarande reserverat skilda vänt- och undersökningsrum, med egen ingång bredvid Infon.

Ring dock alltid först till vårdbedömningen tel 06-2218 600.

Entrén till influensapolikliniken är strax efter inkomsten via huvuddörren till höger, anmälning i Info-punkten behövs inte.

 

Gå till "Aktuellt"