Laboratoriets meddelande

23.03.2020

Vänligen informera laboratorieskötaren GENAST du kommer in i provtagningsrummet om du har hosta, feber eller flunssasymtom! På så sätt kan vi skydda oss själva och rengöra rummet inför följande kund.

Vi har satt undan alla leksaker och samtliga tidningar, allt för att förhindra smittspridning.

Vi önskar dessutom att alla som kommer till sjukhuset tvättar sina händer ordentligt och använder handsprit som finns i väntrummet.

Gå till "Aktuellt"