Laboratoriet meddelar: Tidsbokning via nätet och anmälan till provtagning via självbetjäningsautomat

29.04.2021

Så här bokar du tid på nätet

 1. Gå till adressen www.fimlab.fi/ajanvaraus 
 2. Välj rätt område
 3. Välj service
 4. Välj verksamhetsställe
 5. Välj den tid som passar dig
 6. Fyll i ditt namn och personsignum. Fyll även i ditt telefonnummer och din e-postadress. Du får en bokningsbekräftelse och en bokningsnyckel med vilken du kan kontrollera eller avboka din tid.

Boka rätt provtagning

 • Blodprov:  Boka tid om du behöver tid endast för blodprov.
 • Blodprov och/eller urinundersökningar och/eller hjärtfilm (EKG): Boka tid om du behöver blodprov och/eller urinundersökning och/eller hjärtfilm.
 • Tid till barn: För barnprovtagning bokas antingen två tider till Blodprov eller en tid till Blodprov och/eller urinundersökning och/eller hjärtfilm.

Kom ihåg detta:

 • Morgontiderna är främst till för dem, vars undersökningar kräver detta.
 • Anländ till provtagningen först strax innan din bokade tid.
 • Om du inte är på plats på din bokade tid, boka en ny tid eller ta ett könummer ifall detta är möjligt på verksamhetsstället.
 • Noggrannare anvisningar om undersökningarna får du från din egen vårdenhet eller begärande läkare/skötare.
 • Anmäl dig vid självanmälningsautomaten när du anländer till laboratoriet.

Telefonbokning och kundrådgivning: tel. 06 213 1626 vardagar må-fre kl. 7-15.

 

Anmälan till Fimlabs provtagning sker i fortsättningen med självbetjäningsautomat

Fimlabs provtagningslaboratorier i Österbotten* tar i bruk självbetjäningsautomater från den 3 maj. Anmälan till alla provtagningstjänster sker via automaterna, såväl för tidsboknings- och könummertjänster.

Med hjälp av självbetjäningsautomaterna kan Fimlab göra provtagningsprocessen smidigare. Samtidigt förbättras klienternas dataskydd. Automaten skriver ut ett kvitto till klienten med  bokningsuppgifterna och klientens servicenummer. Klienten kallas in med servicenumret.

Anmäl dig i automaten när du kommer till laboratoriet. Anmälan sker med ett streckkodsförsett ID-kort (såsom Fpa- eller körkort) eller genom att knappa in personnumret eller bokningsnyckeln som medföljde tidsbokningens bekräftelse på automatens pekskärm.

Automaten meddelar om klienten inte har en bokad tid och erbjuder en möjlighet att anmäla sig i kön. Den här funktionen motsvarar dagens könummerautomat**, som ersätts av den nya anmälningsautomaten.

* Ändringen gäller inte Dammbrunnsvägens laboratorium.

** Ärendehantering med könummer erbjuds endast vid en del av våra verksamhetsenheter. Alla våra verksamhetsenheter betjänar även jourklienter och klienter som avhämtar tillbehör för provtagning i hemmet eller returnerar prover som tagits i hemmet.

Så här fungerar självanmälan

Om du bokat tid till provtagningen:

 1. Visa ID-kortets streckkod för läsaren eller klicka på bokningsnyckeln som medföljde ditt ID-nummer eller din bokningsbekräftelse på pekskärmen.
 2. På skärmen ser du din bokade provtagningstid och servicenumret som skötaren kallar in dig med.
 3. Automaten skriver ut uppgifterna på kvittot. Vid våra större verksamhetsenheter visas även servicenumret på elektroniska skärmar i väntrummet.

Om du inte bokat provtagningstid/avhämtar tillbehör för provtagning i hemmet/returnerar prover som tagits i hemmet eller behöver rådgivning:

 1. Visa ID-kortets streckkod för läsaren eller mata in ditt personnummer på pekskärmen.
 2. Välj önskad tjänst från skärmens alternativ.
 3. Automaten skriver ut uppgifterna på kvittot. Vid våra större verksamhetsenheter visas även servicenumret på elektroniska skärmar i entrén.

Obs! Tjänsteutbudet och öppettiderna varierar beroende på verksamhetsenhet.

Kom ihåg vid laboratoriebesök

 • Undvik om möjligt morgonens rusningstid
 • Kom inte förkyld till laboratoriet
 • Bär munskydd
 • Kom till provtagningen först strax före bokad tid
 • Endast en nödvändig ledsagare är tillåten.
Gå till "Aktuellt"