Kursförslag till medborgarinstitutet

23.02.2023

Vilka kurser vill du gå hos medborgarinstitutet under nästa läsår? Vill du kanske rentav jobba som kursledare?

Ta kontakt, mi@krs.fi eller tel. 040 778 1558 / kursplaneraren.

Gå till "Aktuellt"