KRS-Vatten begär anbud för en ny vattenförsörjningsledning i Skataområdet

14.06.2024

Entreprenaden omfattar byggandet av vattenledning samt avloppsledning, byggandet av nödvändiga tomtanslutningar och anslutningar till det befintliga nätverket. Installationen av material ingår i entreprenaden. Byggnadsarbetena inkluderar även alla nödvändiga tillfälliga arrangemang för att slutföra arbetet.

Vi behöver anbuden senast den 29 juli 2024 kl. 13:00.

Läs mer: tarjouspalvelu.fi

Gå till "Aktuellt"