KRS Gatu informerar: En del av Flakåsvägen stängs delvis av för trafik under tiden 11.9-13.10.2023

11.09.2023

Sträckan mellan Flakåsvägen 132 och Flakåsvägen 194 kommer delvis att vara stängd under tiden 11.9-13.10.2023. Det ena körfältet är öppet för trafik.

Stängningen förorsakas av att vägen ska grundförbättras, enligt grå markering på bifogad karta:

Karta över området där vägen delvis stängs.

Gå till "Aktuellt"