Kristinestads skolor satsar på tvåspråkigheten med läsårets tema

27.08.2021

Kristinestads grundskolor och gymnasier inleder läsåret 2021-2022 med temat ”Tvåspråkighet är en rikedom”. Målet med temat är att planera undervisningen genom att förstärka samarbetet mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga skolorna och samtidigt elevernas kunskaper i bägge språken. Ett av de kontinuerliga målen i Kristinestads skolväsen är att förstärka och stöda tvåspråkigheten på ett naturligt sätt ända från småbarnspedagogiken till gymnasiet.

På torsdagen samlades skolpersonalen på en planeringseftermiddag för att diskutera hur samarbetet kan förverkligas i praktiken. Den rådande coronasituationen var också en central del i planeringen.

- Speciellt nu under coronatiden behöver både lärarna och eleverna lite uppiggning och genom att satsa mera på samarbetet mellan skolorna blir det variation i vardagen då eleverna får nya vänner och samtidigt lär sig det andra språket, säger bildningsdirektören Maarit Söderlund.

Personalen i Kantakaupungin koulu samlades i flera olika klassrum medan den svenskspråkiga personalen fanns på plats via Teams. Planeringen fortsätter i årskursvisa arbetsgrupper under hösten och samarbetet kommer synas i skolornas verksamhet genom hela läsåret.

Bild: lärare samlade kring en dator på ett teams-möte

Gå till "Aktuellt"