KRISTINESTADS HEMVÅRD INFORMERAR

27.06.2019

Kontakt gällande behov av hemvård, närståendevård, stödtjänster eller boende görs from 12.8.2019 enligt följande: må, ti, ons, fre kl 10-12.00 och to 11-12.00 till tel. 040-4848566.

Vård- och omsorgscentralen, hemvården.

Gå till "Aktuellt"