Kristinestad utvecklar sina tjänster tillsammans med andra städer i ett miljonprojekt

05.02.2021

Kristinestad har tillsammmans med Riihimäki, Tavastehus, Vasa och Pedersöre fått statsunderstöd för ett gemensamt digitaliseringsprojekt, vars målsättning är att permanent förbättra kommunens tjänster och verksamhetssätt med kommuninvånarna i fokus.

Finansministeriet stöder samprojektet Avoin kunta: toiminnan strateginen uudistaminen asukas keskiössä, på svenska Den transparenta kommunen, en strategisk reform av verksamheten med invånaren i centrum, med en dryg miljon euro. Projektet pågår från januari 2021 till oktober 2022.

Projektet består av ett flertal delområden, varav Kristinestad främst kommer att fokusera på att bli bättre på att öppna upp processerna kring ärendehantering och beslutsfattande, samt att få till stånd en invånarportal som betjänar invånarna i olika ärenden. Personalen kommer också att få delta i olika workshops för att jobba med att vi i framtiden ska bli mera transparenta och kunna kommunicera bättre kring vad vi inom staden arbetar med och hur olika ärenden framskrider.

– Vi inleder olika experiment och uppmuntrar och utbildar våra medarbetare att utveckla sitt eget jobb tillsammans med invånarna, säger Kari Ora, Riihimäki stads ekonomi- och förvaltningschef.

De deltagande kommunerna strävar efter att permanent förnya sina arbetssätt och göra sin serviceproduktion invånarfokuserad. Fokus ligger främst på att digitalisera bildnings- och välfärdstjänsterna, delaktigheten och möjligheterna att distansarbeta. Samtidigt vill kommunerna förbättra barns och ungdomars möjligheter att delta i beslutsfattandet.

– Vi skapar modeller och elektroniska verktyg för en öppen och inkluderande verksamhet och ändrar arbetskulturen så att så många som möjligt agerar transparent i sitt arbete, säger Ora.

Syftet med Finansministeriets understöd är ​​främja digitaliseringen som förnyar kommunernas verksamhetssätt och kundorientering och potentiellt leder till kostnadsbesparingar. Finansministeriet stöder totalt 29 projekt, varav de flesta är kommunala samarbetsprojekt.

Ytterligare information: 

Kristinestad medverkar i digitaliseringsprojekt - finansministeriet beviljade understöd (11.12.2020)

Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, förvaltningssekreterare, Kristinestad, tfn 040 675 5011

Suvi Aho, regionservicechef, Vasa stad, tfn 050 326 8877

Mika Järvinen, chef för det finska skolväsendet, Pedersöre kommun, tfn 044 755 7603

Kari Ora, ekonomi- och förvaltningschef, Riihimäki, tfn 050 500 1945

Jouni Jäkkö, informationshanteringschef, Tavastehus tfn 050 465 8242

 

Gå till "Aktuellt"