Kristinestad medverkar i projektet ”På läsande fot”

29.10.2020

Kristinestad kommer, tillsammans med ett flertal andra kommuner, att delta i projektet "på läsande fot". Via projektet vill man skapa ett bestående nätverk för kommunernas läsfrämjande arbete med bl.a. representanter från småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och bibliotek, samt aktörer som på ett eller annat sätt har läsfrämjande verksamhet. Grunden läggs för en regelbundet återkommande barnlitteraturfestival.

Projektet består av fyra mål som alla strävar efter att höja läskunnigheten och intresset för läsning. Projektet strävar även efter att höja barnlitteraturens status.

Projektet koordineras av Korsholms kommun och som projektledare kommer Jenny Ingman att fungera. Kommunerna ska å sin sida dela med sig av goda modeller kring läsning, utse kontaktpersoner som medverkar i projektet, samt i mån av möjlighet delta i projektets verksamhet.  Projektet kommer att ha ett flertal olika samarbetspartners. Utbildningsstyrelsen har beviljat 117 800 € i understöd till projektet, vars totala budget är 124 000 €. Statsunderstödsprocenten är således 95 %.

Kommuner som deltar i projektet är: Björneborg, Jakobstad, Karleby, Kimito, Korsholm, Korsnäs, Kotka, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre, Sjundeå, St Karins, Uleåborg, Vasa, Vasa övningsskola, Vörå, samt Åbo.

  

Gå till "Aktuellt"