Kristinestad - kommunen med den bästa gemenskapen i Finland?

07.02.2024

Commu-flyer.

Kristinestad samarbetar med Commu, en plattform för lokal hjälp och stöd. Via plattformen blir det enkelt för privatpersoner att begära och erbjuda hjälp både lokalt och på distans. Via plattformen kan du skapa ett digitalt skyddsnät, träffa nya människor, delta i volontärarbete och lära känna andra i närområdet. Tjänsten är öppen för både privatpersoner, föreningar och företag. Genom att sänka tröskeln för att be om och erbjuda hjälp, samt genom att göra det så enkelt som möjligt, kan man främja gemenskap och minska ensamheten i samhället.

De vanligaste sätten att hjälpa andra via Commu är att fungera som sällskap och ge stöd, hjälp med djurvård samt vardagliga insatser som att skotta snö eller samåka.

Begär och erbjud hjälp genom Commu och du kan vinna en prispott på 500 € till din kommun!

Vi deltar nu via Commu i tävlingen om titeln "Finlands kommun med bäst gemenskap". Commu vill genom tävlingen uppmuntra invånarna i kommunerna att hjälpa varandra på ett enkelt sätt och belöna aktivt främjande av gemenskap. Den kommun som samlar flest poäng vinner 500 €, som invånarna kan använda för gemensamma ändamål.

Invånarna i den vinnande kommunen får själva bestämma hur vinstsumman ska användas. Med vinstsumman kan till exempel ordna ett evenemang eller inrätta ett stipendium för att belöna hjälpsamma skolelever för deras goda gärningar.

Tävlingstiden är 5.2–28.5.2024. Vinnaren kommer att tillkännages på den Internationella Granndagen den 28 maj.

Som mätare för tävlingen fungerar de goda gärningar som görs på området genom Commu, i förhållande till antalet invånare. Den kommun vars invånare har varit mest aktiva och har samlat flest poäng genom sina goda gärningar vinner prispotten. Commu sammanställer en rapport i slutet av varje månad om vilket område som leder tävlingen.

Mer information om tävlingen finns på adressen commuapp.fi/sv/tavling

Gå till "Aktuellt"